Slik håndterer du PMS

Føler du deg nedstemt, irritert, ømme bryster, magesmerter...?

Les mer

Slik håndterer du PMS

Nedstemt, irritert, ømme bryster, magesmerter... Nærmere 85 prosent av alle kvinner har opplevd symptomer på PMS – premenstruelt syndrom. Det er mye du kan gjøre for å håndtere plagene, ifølge Linda Granquist, ernæringsfysiolog i Life.

PMS HENGER SAMMEN med hormonsyklusen og oppstår mellom eggløsning og menstruasjon. Majoriteten av kvinner i fertil alder opplever en eller annen form for premenstruelle plager. Men det er ikke kroppen det er noe i veien med, problemet er snarere hvordan vi lever i dag, mener Linda Granquist,ernæringsfysiolog i Life:

– Hormonsystemet vårt er følsomt og påvirkes negativt av faktorer som forstyrret døgnrytme, stress, usunt kosthold, overtrening, betennelser samt hormonforstyrrende stoffer i omgivelsene.


ÅRSAKEN TIL PMS er ennå ikke fastslått, men det vises ofte til hormonell ubalanse. Flere studier viser at det er en kobling til lave nivåer av kjønnshormonet progesteron samt de viktige signalsubstansene GABA og serotonin hos kvinner som lider av PMS, sammenliknet med dem som ikke lider av PMS. Med normale nivåer av serotonin og GABA føler man seg rolig og harmonisk.


VANLIGE PMS-SYMPTOMER ER ømme bryster, hodepine, oppblåst mage, søtsug, økt sultfølelse og søvnproblemer. Men også psykiske symptomer som humørsvingninger, angst, uro, sinne og nedstemthet kjenner de fleste igjen. – Har du disse plagene hele tiden, handler det ikke om PMS. PMS-symptomene er sykliske og forsvinner når mensen kommer, forklarer Linda.


CIRKA 3–5 PROSENT av kvinner rammes av en mer alvorlig PMS, så kalt PMDD: premenstruell dysforisk forstyrrelse. PMDD kjennetegnes av mentale og humørrelaterte symptomer som påtakelig påvirker relasjoner, sosial funksjon og arbeidslivet. Føler du deg skikkelig dårlig – søk hjelp! Innen helsetjenesten behandles PMS først og fremst med hormonprevensjon eller antidepressiva, mens man innen ernæringsterapi og funksjonell medisin jobber mer med kosthold og livsstilsforandringer, samt individuelt tilpasset kosttilskudd.

– Menssyklusen kan ses som et speilbilde på allmenntilstanden din. Symptomene ved PMS eller PMDD kan variere fra syklus til syklus og påvirkes av hvordan du sover, trener, stresser og spiser. Det betyr at det er mye du selv kan gjøre for å redusere symptomene på en naturlig måte ved å gi kroppen de rette forutsetningene, sier Linda.


Life anbefaler: