Manukahonning

Manukahonning

Opp gjennom historien har manukahonning vært en viktig del av naturmedisinen i mange kulturer.

Les mer

Manukahonning


I gamle Egypt ble honning blant annet brukt i balsamering. I Roma, på Julius Cæsars tid, var honning en verdifull vare og et akseptert alternativ til penger og gull, blant annet for å betale skatt. I dag brukes honning hyppig som et sunt og godt søtningsmiddel i teen, og når man kjenner seg litt tufs og småforkjølet.

Manukahonning har unike egenskaper

Det finnes flere typer honning, men Manukahonningen skiller seg ut med sine helt spesielle egenskaper. Som navnet indikerer, lages honningen av nektar fra Manukabusken som kun vokser på New Zealand. Den eviggrønne planten har spesielt mye antibakterielle stoffer, og maoriene har gjennom århundrer brukt både barken, sevjen og bladene fra busken til behandling av blant annet influensa, febertilstander, magetrøbbel, sårbehandling og diverse hudproblemer.


Manukahonning har i de senere årene vært brukt og testet i sårbehandling ved flere norske sykehus og institusjoner med svært lovende resultater.

Det var tyske forskere som i 2006 fant ut at de unike antibakterielle egenskapene til Manukahonningen skyldes et svært høyt og naturlig innhold av metyglyoksal (MGO™). I vanlig honning forekommer MGO på 1-10 mg/kilo. I Manukahonning finnes nivåer av MGO på mellom 100 og 800 mg/kilo.


Som Bamse -Verdens sterkeste bjørn ville sagt det – dette er Dunderhonning!

En moderne medisin?

Ny forskning viser at Manukahonning kan hemme streptokokker – en fryktet bakterie som kan forårsake alt fra halsbetennelser og svært problematiske sår, til blodforgiftning. I diverse forsøk har Britiske forskere ved Universitetet i Cardiff og et australsk forskerteam testet Manukahonning på Streptococcus Pyogenes.


Honningen viste en egen evne til å hemme bakterieveksten, og allerede to timer etter at honningen var påført, hadde 85 % av bakteriene blitt borte. Det er også rapportert at Manukahonning kan virke hemmende på mer enn 80 forskjellige typer bakterier.

Vinteren er tiden da influensavirus og ymse bakterier svever i lav høyde. Det lureste du kan gjøre er å styrke immunforsvaret ditt for å holde ondet på avstand. En strøken teskje en til fire ganger daglig er alt som skal til. Har du ”piggtrådhals” kan du spraye honningen direkte ned i halsen.

Manukahonning har ingen rapporterte bieffekter, men du skal være forsiktig med å gi honningen til barn under ett år, eller til allergikere som reagerer på produkter fra bier.