Helsebarometeret 2021

Helsebarometeret 2021

Det er ingen hemmelighet at året vi nettopp har lagt bak oss, vil gå inn i historien som et av de mest dramatiske i moderne tid

Les mer

Det er ingen hemmelighet at året vi nettopp har lagt bak oss, vil gå inn i historien som et av de mest dramatiske i moderne tid. Året har selvfølgelig på flere måter påvirket helse og hverdag for mange mennesker. Det er noe vi tydelig kan se i årets utgave av Helsebarometeret. Mange har fått en ny arbeidssituasjon, noe som viser seg for eksempel ved at vel seks av ti nordmenn har opplevd stress på jobben det siste året. Det siste året har fått flere til å reflektere over eget inntak av vitaminer og mineraler.I 2020 oppga 45 prosent av nordmenn at de reflekterer over inntaket sitt minst en gang i måneden. I dag er dette tallet 57 prosent. Stadig flere innser hvor viktig og skjør helsen er, følgelig ønsker flere å ta vare på seg selv innenfra og ut. Nytt av året er at vi også har sett litt nærmere på graviditet og fertilitet. 66 prosent av norske kvinner henvender seg til klinisk utdannede innen kvinnehelse, for eksempel jordmødre og leger, for å få råd om dette. Samtidig svarer hele 15 prosent at de ikke vet hvor de kan henvende seg for å få råd om kvinnehelse. I våre butikker har vi helserådgivere som daglig hjelper kundene med tips og råd om nettopp dette. Og naturligvis mye mer."Vårt motto er at alle skal kunne snakke med oss om helse, og i disse tider er livsbalanse viktigere enn noensinne. Denne rapporten gir oss bedre innsikt i utfordringene kundene våre har, og som Nordens ledende helsekjede kan vi skape balanse i livet for enda flere. Vi håper at Helsebarometeret 2021 vil by på mye spennende lesing og innsikt. I likhet med tidligere år ønsker vi også at den kan gi deg inspirasjon til å ta vare på deg selv!"
Om undersøkelsen

Helsebarometeret 2021 er basert på en undersøkelse utført av IPSOS Norm på vegne av Life. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2021 i form av en online undersøkelse. Totalt 4577 personer i Sverige, Norge og Finland i alderen 18–65 år deltok i undersøkelsen. Resultatet er statistisk signifikant og nasjonalt representativt.