Like effektivt som østrogenmedisin

Like effektivt som østrogenmedisin

Dette fungerer mot overgangsplager.

Les mer

Dette fungerer mot overgangsplager.


Forskere fra Universitetet i Athen har dokumentert at kosttilskuddet Femarelle er like effektivt som østrogenmedisin mot overgangsplager.


Dette er en viktig og gledelig nyhet for kvinner som ikke ønsker, eller kan, bruke østrogenmedisin. Det er også verdifull viten for leger og terapeuter som søker etter et effektivt behandlingsalternativ for kvinner i overgangsalderen, og spesielt de i visse risikogrupper.

Utførte tester

Gjennom 12 måneder har forskerne på Menopauseklinikken ved avdelingen for obstetrikk og gynekologi ved Athen Universitet samarbeidet med tre grupper av kvinner med overgangsplager. Etter omfattende medisinske undersøkelser ble 2/3 av deltagerne etter loddtrekning fordelt mellom to behandlingsgrupper.Kvinnene i den første gruppen fikk østrogenmedisin (syntetisk østrogen), og den andre gruppen fikk helsekostproduktet, Femarelle. Den siste gruppen med kvinner valgte etter eget ønske å ikke få noen behandling, og utgjorde heller en kontrollgruppe.For å få en direkte sammenligning fikk kvinnene enten kombinasjonspreparatet ”Activelle” (østradiolhemihydrat tilsvarende 17β-østradiol 1 mg pluss noretisteronacetat 0,5 mg), eller Femarelle – og brukte disse gjennom et helt år.Resultatet var at kvinnene i begge gruppene fikk økt livskvalitet – hetetoktene ble dempet, de opplevde mindre nattesvette, færre søvnforstyrrelser og skjelettstyrken ble opprettholdt. Kvinnene som ikke ønsket å behandle plagene sine, fikk redusert livskvalitet og skjelettet ble svekket.Med andre ord: Femarelle er like effektivt som legemidler brukt ved overgangsplager, men representerer ingen helserisiko.

Skiller seg fra plantebaserte kosttilskudd

Gjennom 10 år har forskere internationalt bygget opp en kunnskapsbase om kosttilskuddet Femarelle. Fra USA, Italia, Mexico, Israel, Storbritannia og Hellas er det kommet frem viktig kunnskap om nyttige effekter og trygghet ved bruk. I dag foreligger mer enn 30 publiserte studier, presentasjoner og foredrag som dokumenterer Femarelles unike egenskaper.Forskerne bak studien på Menopauseklinikken understreker at de positive resultatene for Femarelle skiller seg fra studier av forskjellige plantebaserte kosttilskudd. En oversiktsartikkel i The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology påpeker at kosttilskuddet har en rekke positive effekter som ikke er påvist i studier av andre, plantebaserte tilskudd.Velg effektivt og trygt, velg Femarelle.