Multimineral

Multimineral

Et multimineral inneholder noen eller mange forskjellige mineraler og brukes for å sikre det daglige behovet for mineraler. Mineraler er, i likhet med vitaminer, en gruppe stoffer som kroppen ikke kan produsere selv, og som derfor må tilføres i tilstrekkelige mengder gjennom kosten. Bruk multimineraler som et supplement til ditt vanlige kosthold for å sikre kroppens behov for mineraler!

Les mer