Stopp energityvene

Stopp energityvene

Har du i perioder kjent deg fullstendig tappet for energi uten å forstå hvorfor? Her er noen tips til hvordan du kan overliste energityvene.

Les mer


Stress. Dårlig kosthold. Vitamin- og mineralmangel. For lite søvn og for lite fysisk aktivitet. Slitsomme forhold hjemme eller på jobb.


Alle disse faktorene kan i større eller mindre grad gjøre deg sliten og syk – til og med deprimert. Legg til rekken av alle må og burde ha som bidrar til dårlig samvittighet, så har du enda flere grunner til at du kan føle deg tappet for energi.


– Hvis jeg skal oppsummere hovedgrunnen til lav energi med ett ord, er det ubalanse, sier Turid Torbergsen. Hun har mange års erfaring som NLP*-coach og møter daglig mennesker som ønsker å finne ”sin plass” i livet. Hun utdyper:


– Ubalanse kan skyldes et misforhold mellom livet du lever og hvordan du egentlig ønsker å ha det. Føler du deg tappet for energi, er første skritt å avdekke hva som stjeler energien, deretter hva du aktivt kan gjøre med det, sier Torbergsen. Med andre ord: Er du på rett sted i livet, spiser sunt og næringsrikt og i tillegg får tilstrekkelig med hvile, vil du fylles av energi, entusiasme og arbeidslyst.


Nå og da hører vi historier om folk som sier opp en trygg og fast jobb for å gjøre noe helt annet; dyrke jorda, starte kafé eller satse på egne prosjekter.


– Ved å fri deg fra andres forventninger til hvem du skal være, frigjøres mye positiv energi. Det handler delvis om de store tingene, som valg av jobb, partner, bosted og så videre, men også om små valg i hverdagen. Mange bruker mye energi på å gruble over bagateller. Det er mye energi å spare på ikke å bry seg så mye om hva andre mener, sier Torbergsen.


– og legger til at endringsprosesser kan være tidkrevende. ALLE VALG, BÅDE STORE og små, kan gjøre oss handlingslammet av redsel for å velge feil. Innen coaching snakker man imidlertid ikke om å feile eller mislykkes, men om å våge å leve. Da må vi også våge å ta sjanser – og overvinne redselen for å feile.


– Mye handler om hvilken holdning vi har til det å feile. Tenk bare på små barn som skal lære seg å gå. Gang på gang
faller de, men finner nye måter å reise seg på. Sakte, men sikkert kommer mestringen – som igjen skaper glede og energi. Men for å mestre, må vi våge, sier Torbergsen.


Hva skaper entusiasme og glede i livet ditt? Hvis vi aldri reflektere over hva vi ønsker å bruke livet til, er sjansen stor for at vi tar tilfeldige valg, noe som på sikt kan være både energitappende og lite tilfredsstillende.


Klare mål gir en opplevelse av kontroll, som igjen gir energi. Du må gjerne ha store visjoner, men husk hverdagen, som også betyr at du må ta vare på deg selv. Spis sunt, vær fysisk aktiv, men gi kroppen hvile, både fysisk og mentalt. Vær tilstede her og nå, selv om du jobber mot et større mål. Da kan du finne en god balanse mellom langsiktighet i livet og tilstedeværelse i nuet.TYPISKE ENERGITYVER

  • Psykisk stress – en stor energityv som kan gi hodepine, muskelverk og andre fysiske plager.
  • For lite søvn – kan gjøre deg motløs, til og med deprimert.
  • Dårlig kosthold – kanskje lider du av vitamin- eller mineralmangel uten å være klar over det? Små, sunne og hyppige
  • måltider bidrar til å holde energien oppe.
  • Underliggende sykdom – ta en sjekk hos legen hvis du er uforklarlig tappet for energi over tid.
  • Drikker du nok vann? For lite væske i kroppen reduserer energinivået.
  • Trener du nok? Fysisk og mental trening gir kroppen og hjernen overskudd og energi.
  • Dårlig samvittighet for det du ikke får gjort suger deg tom for energi. Vær heller fornøyd med det du faktisk gjør.


Hva er coaching?

Et annet ord for coaching er den drivende kraften. En coach hjelper kunden med å definere mål og tydeliggjøre begrensninger, noe som på sikt vil gi personlig og profesjonell utvikling.VÆR DIN EGEN COACH!
En mye brukt coachingmetode er utviklingsmodellen GROW. Den står for Goal, Reality, Options og When/what. Metoden hjelper deg med å avdekke hva du vil og hvordan du kan oppnå det. Her er en kort innføring, der modellen er benyttet med tanke på å øke energinivået:


Goal: Sett deg et konkret mål (og delmål) for hvilket energinivå du ønsker å være på. Tallfest målet på en skala fra én til
ti og tidfest når det skal være oppnådd. Er ti realistisk? Eller sju?


Reality: Tallfest energinivået ditt akkurat nå. Hvor på skalaen er det i forhold til målet ditt?


Options: Hvilke valgmuligheter har du for å komme i mål, og hva er den beste veien?


When/What: Når skal du være i mål, og hva spesifikt må du gjøre for å oppnå målet?*NLP: Nevro Lingvistisk Programmering

TEKST GØRIL EMILIE HELLEN ILLUSTRASJON SYSTER DIESEL