Prosjektet “Zimlat for Life“ har de siste 18 årene reddet mange tusen barn fra underernæring og sult gjennom et matprogram, samtidig som skolegang og helsetjenester er gjennomført.


Over 800 millioner mennesker i verden lider av sult. I den fattige landsbyen Zimlat i Kenya lever 3000 av dem og over halvparten er barn. Prosjektet “Zimlat for Life“ er svært vellykket og har gitt mange barn en bedre fremtid. Nå er tiden moden for å øke selvstendigheten og redusere avhengigheten av veldedighet. Det er allerede tatt store skritt når det gjelder skoledrift og lærerlønninger. Neste steg er et matprogram som sikrer et daglig måltid til alle skolebarna. For mange er dette dagens eneste måltid.

Man snakker i dag om “smart bistand”. Bistanden skal være effektiv, langsiktig og føre til at bistandsmottakerne på sikt kan klare seg selv. Å gi barn skolegang er én måte, å støtte landbruket i utviklingsland en annen. Det er stor mangel på moderne jordbruksredskaper, og kunnskapen blant fattige bønder er ofte lav. Resultatet er dårlig utnyttelse av dyrkbar mark, unødig høye kostnader. Dette ønsker vi å gjøre noe med.


Life Norge og Life Sverige gjør nå en felles innsats

Etter en idé fra prosjektets daglig leder, Dickson Karani, ble det gjort grundige undersøkelser og beregninger. Beslutningen ble tatt: En moderne traktor med tilhørende plog og redskaper vil bli kjøpt. Kapasiteten er stor, 20 dekar kan sås/høstes daglig, og maskinelt utstyr håndterer tresking og pakking i sekker. Prosjektet vil bli drevet i det vestlige Kenya, et område med gunstig klima og mye dyrkbar mark. Dette er et nesten uvirkelig løft for fattige bønder, som til en rimelig pris hyres til tjenestene. Behovet og etterspørselen er stor, men det er for få traktorer i regionen.


En ung mann, født og oppvokst i Zimlat, er klare til å ta ansvar for prosjektet. James, som takket være skoleprosjektet og faddervirksomheten har universitetsutdanning nettopp innen moderne jordbruk, får nå mulighet til å bruke kunnskapen sin, lære opp andre og øke effektiviteten. Samtidig får han gitt noe tilbake til hjemstedet. Traktorprosjektet bidrar faktisk med enda mer; nettoinntekten vil dekke kostnaden for skolemat i Zimlat. Behovet for bidrag forsvinner, men skolematen forblir og fortsetter å redde barn fra underernæring og sult.