memberPolicy

Vilkår for Life Club

Generelt

Disse vilkårene er utstedt av Life Europe AB (org.nr. 556685-9160). Life Europe AB er morselskapet til Life Butiksdrift AB, som både eier egne butikker og Life.no (e-handel), har franchisetakere, og sammen omtales vi nedenfor som Life. Life Club eies av og forvaltes av Life Europe AB.


Medlemskap

For å bli medlem i Lifes kundeklubb må du ha fylt 18 år og være svensk, norsk, dansk eller finsk statsborger.

Når du er medlem hos oss, bruker vi for- og etternavn, fødselsdato, sted, adresse, postnummer, e-post og mobiltelefonnummer for at vi skal kunne sende tilbud og informasjon om våre produkter. Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at de oppgitte opplysningene er korrekte.

Medlemskapet er kostnadsfritt, og du kan søke om medlemskap i én av våre butikker eller på vår hjemmeside www.life.no. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.


Fordeler som medlemskapet gir deg

· Du får bonuspoeng på dine kjøp både på Life.no og i fysiske butikker.

· Du får klubbspesifikke rabatter og tilbud.

· Du kan få lokale tilbud fra din butikk.

· Du kan få invitasjoner til arrangementer og aktiviteter.

Som medlem i Life Club samler du poeng på alle kjøp, både på Life.no og i din lokale Life-butikk. 1 kr gir 1 poeng og poengene er gyldige i 24 måneder. Når du har samlet 1.000 poeng, får du en bonussjekk på 25 kr (2.000 poeng tilsvarer 50 kr osv.)

Disse utbetales én gang i måneden hvis 1.000 poeng er oppnådd, og er gyldig i 12 måneder fra utstedelsesdatoen. Bonussjekken kan være maksimalt 125 kr (5000 poeng). Hvis du har flere poeng, opprettes flere bonussjekker på tidspunktet for beregningen. For eksempel, hvis du har 12 000 poeng, genereres to bonussjekker verdt 125 kr hver (2 x 5 000 poeng) og en bonussjekk på 50 kr (2 000)


Begrensninger

Life forbeholder seg retten til å ekskludere visse produkter fra klubbrabatter og andre tilbud.


Gyldighetstid bonussjekk

Bonussjekken har normalt en gyldighetstid på 12 måneder. Andre gyldighetstider kan forekomme, og i disse tilfellene fremgår det av tilbudet hvilken gyldighetstid som gjelder.

Bonuspoeng som samles inn innenfor rammen av Life Club har en gyldighetstid på 24 måneder, deretter anses disse som oppbrukt.


Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn navn, adresse, fødselsdato, e-post og mobilnummer. Vi vil også samle inn dine kjøp (med tanke på vare, pris, butikk samt eventuelle returer) for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem i vår klubb.


Hvordan behandler vi opplysningene vi samler inn?

Formålet med behandlingen og lagringen av opplysningene dine er å oppfylle våre forpliktelser overfor deg i henhold til disse vilkårene og å sikre kvaliteten i våre registre.

Fødselsdatoen din bruker vi for å sikre alderen din og for adresseoppdatering mot godkjent leverandør av folkeregistrerte opplysninger.

Adresse, e-postadresse og mobilnummer bruker vi som kanaler for å kommunisere med deg. Du kan selv velge hvilken kanal du vil bli kommunisert via. Life kan imidlertid ikke garantere at all informasjon fra klubben kan sendes i alle kanaler.

Kjøpene dine bruker vi til å beregne bonus, til å analysere kjøpene for å gi deg relevante tilbud samt til utvikling av produkttilbudet vårt.

Som medlem i Life Club er du alltid koblet til en butikk. Når du melder deg inn, blir du koblet til den butikken du registrerer deg i. Hvis du senere handler oftere i en annen butikk, kan medlemskapet ditt bli koblet til denne butikken i stedet.


Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Dine personopplysninger vil ikke bli overført eller solgt til tredjeparter for reklameformål. Dine personopplysninger kan imidlertid utleveres til tredjeparter hvis dette er nødvendig for å levere tjenester til deg, for eksempel til leverandører for å håndtere transport av bestilte produkter og for analyse av dine personopplysninger, samt for distribusjon av tilbud og til markedsføringsformål for å nå nye målgrupper. Vi utleverer også dine personopplysninger til tredjeparter for oppdatering og påføring av informasjon fra folkeregisteret eller andre offentlige registre.

Opplysninger om deg kan gis til den butikken du er koblet til, f.eks. invitasjoner til arrangementer. Dette kan også skje til franchisetakere. Vi garanterer at alle som har tilgang til opplysningene dine, overholder gjeldende personvernlovgivning.

Life lagrer alle personopplysningene dine innenfor EU og EØS. Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner der dette er et krav som følge av en lovbestemt forpliktelse eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.


Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om hva vi lagrer om deg i våre systemer kostnadsfritt én gang i året. Forespørselen skal være skriftlig og sendes til kundeservice (se kontaktopplysninger nedenfor).

Du kan når som helst ta kontakt med oss eller gå inn på «Mine sider» og rette, blokkere, slette opplysningene dine eller trekke tilbake samtykkene dine.

Du kan også trekke tilbake samtykkene dine til samtlige utsendelser vi sender til deg, enten digitalt via en lenke eller ved å kontakte kundeservice.


Rett til sletting

Vi kan avslå din forespørsel om sletting hvis det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer oss i å fjerne visse opplysninger umiddelbart (f.eks. regnskapsloven). Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Vi vil imidlertid blokkere opplysningene dine for sletting inntil vi kan slette dem.

Rett til begrensning

Du har også rett til å be om at behandlingen vi gjør begrenses. Det kan for eksempel være at vi begrenser bruken for å kontrollere at opplysningene dine er korrekte. Eller at vi beslutter at vi ikke lenger vil beholde opplysningene dine for de formålene vi har fastsatt, men du vil at vi lagrer personopplysningene dine for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Det betyr at vi ikke kan slette opplysningene dine før du sier at vi kan gjøre det.


Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Life Butiksdrift AB iverksetter de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som kreves i henhold til loven for å sikre at personopplysningene dine ikke manipuleres, går tapt eller ødelegges, eller at uvedkommende personer får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres hele tiden i takt med den teknologiske utviklingen.


Samtykke til behandling av personopplysninger

I og med at du har sluttet deg til Life Club har du samtykket til de vilkårene vi har for klubben og for hvordan vi kan behandle dine opplysninger som beskrevet ovenfor. Du har når som helst rett til å avslutte medlemskapet og dermed tilbakekalle samtykket ditt (se ovenfor).


Avtaletid og endringer i vilkår

Ditt medlemskap gjelder inntil videre, og kan sies opp når som helst av begge parter. Hvis du ønsker å si opp medlemskapet, må du kontakte Lifes kundeservice. Ditt medlemskap avsluttes senest 30 dager etter at Life har mottatt melding om oppsigelse. Life har rett til når som helst å si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning.

Life avslutter medlemskapet etter 36 måneder hvis du ikke har vært aktiv i noen av Lifes butikker eller på Life.no.

Life har rett til å endre disse vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli publisert på e-post og på www.life.no, én måned før endringen trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på www.life.no.


Kontakt

Hvis du har spørsmål om Life Club, kan du kontakte din butikk eller Lifes kundeservice.

E-post: kundeservice@life.no

Butikk - https://www.life.no/stores

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte dso@lifeeurope.com eller lese mer i våre personvernregler. Når det gjelder håndtering av personopplysninger, kan du også snakke med Datatilsynet, www.datatilsynet.no, som er tilsynsmyndighet for denne håndteringen.


Life Europe AB

Besöksadress:
Dalagatan 7 3TR
111 23 Stockholm

Postadress:
BOX 13057
103 02 Stockholm