Hos Life selger vi kun sikre og kontrollerte produkter. Nedenfor finner du vår policy for hudpleie, hjerte og kar, sport og trening samt vektkontroll.


Policy Hudpleie

Life skal ha et bredt sortiment av naturlige og økologiske produkter av høy kvalitet. Life tar avstand fra kjemiske substanser som kan være farlig for mennesker og miljø.

For å kvalitetssikre nye produkter granskes alle nylanseringer innen hudpleie av personer hos Life med spesialkompetanse på dette feltet. Life jobber langsiktig med å høyne kompetansenivået hos butikkpersonalet slik at kundene våre kan føle seg trygge på at de blir anbefalt riktig produkter ut ifra deres behov.

Forpakninger og emballasje er så langt det lar seg gjøre produsert av gjenvinnbart materiale. Hos Life finner du sikre og miljøvennlige alternativer som ikke medfører noen belastning for helse eller miljø.


Policy Hjerte og Kar

Innen kategorien hjerte og kar har Life et bredt utvalg av produkter som støtter en normal funksjon av hjerte og kar. Samtlige produkter er av høy kvalitet og har forpakningstekster som følger norsk lov. Marine Omega-3 produkter med animalsk opprinnelse som fiskeolje og krillolje skal utvinnes på en bærekraftig måte som er overvåket av internasjonale organisasjoner som IFFO, MSC eller andre likeverdige organisasjoner.

Lifes leverandører må leve opp til nasjonale og internasjonale lover og regler som berører eksempelvis kvoter og hensyn til etikk og miljø. Leverandøren skal på anmodning kunne spore produktet tilbake til stedet hvor fangsten er gjort. Fiskeoljen kan ikke stamme fra fisk fra okkupert farvann.

Kosttilskudd skal ha sin opprinnelse fra oljer som er utvunnet og ment for humant bruk. Alle produkter skal oppfylle kravene som gjelder renhet (mtp. tungmetaller og miljøgifter) og stabilitet/holdbarhet (peroxid-, antisidin- og totox-verdier).


Policy Sport og Trening

Life tar avstand fra alle former for doping og i samarbeid med våre leverandører sikrer Life at samtlige produkter i vårt sortiment er helt uten dopingklassifiserte substanser. Samtlige produkter som selges hos Life er produsert i henhold til HACCP (Hazard Analysis (and) Critical Control Point). HACCP-systemet er et internasjonalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien.

Life følger også den offisielle "forbudt-listen" som er publisert på WADAs hjemmeside: WADA – World Anti-Doping Agency. The Prohibited List – International Standard.

For å elliminere eventuel risiko forbundet med "smitte" under selve produksjonen aksepterer ikke Life at noen av produktene i vårt sortiment er produsert i anlegg som håndterer dopingklassifiserte substanser.


Policy Vektkontroll

Vekttap oppnås, rent matematisk, ved å konsumere færre kalorier enn det man forbruker. En voksen person trenger vanligvis mellom 1 800–2 400 kcal per døgn, men behovet kan variere mye avhengig av hvor mye man er i bevegelse. Vedvarende vekttap oppnås hvis man gjennomfører flere mindre livsstilsforandringer kombinert med regelmessig mosjon, et sunt kosthold, nok søvn og at man har et moderat alkoholforbruk.

Tabletter og kapsler for økt forbrenning og metthetsfølelse fungerer som et hjelpemiddel ved vekttap og skal kombineres med et sunt kosthold og mosjon for å gi ønsket resultat. Måltidserstattere er ment for kortvarig bruk hvis samtlige måltider erstattes, og produktene bør kombineres med andre matvarer ved langvarig bruk.

Life selger bare kosttilskudd som er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler angående innhold og presentasjon. Det stilles spesielle krav til måltidserstattere med tanke på innhold av den totale mengden kalorier, proteiner, fett, vitaminer, mineraler samt fiber som produktet må oppfylle.